Rover
Du kan blive rover fra du er 17 år.

I Ensted gruppe har vi 2 aktive roverklaner:
Klan Møjswin for de yngre rovere og Klan Grif for de ældre rovere.

Klan Møjswin:
Vi holder møder 1. torsdag i måneden fra 19.00-21.00

For tiden er vi bl.a. igang med at bygge køkkenbord på lejrpladsen i naturparken. Vi planlægger selv vores møder, og kan derved alle være med til at bestemme, hvad vi skal lave på møderne.

Skulle du have interesse i at blive medlem af klanen kan du kontakte klanlederen. Se under Gruppen / ledere.
Klan Grif:
Klanen afholder møde sidste mandag i hver måned fra 19.00-21.00.

Hvert halve år afholdes der klanting hvor vi planlægger næste halve års program.

Skulle du have interesse i at blive medlem af klanen kan du kontakte klanlederen. Se under Gruppen / ledere.