Ulve

Fra 2.-4. Klasse kan du blive ulveunge.

Vi holder ulvemøde
hver onsdag fra kl. 18.30 – 20.00
I ulveflokken arbejder vi ud fra junglebogen, og det skaber mulighed for mange forskellige aktiviteter og udfordringer. Feks har vi bygget en vippe ud af rafter. Dette krævede tålmodighed og .... men med fælles hjælp, fik vi det gjort.
Som spejder skal man kunne være til hjælp i en ulykke, og derfor har vi bla beskæftiget os med første hjælp.

Vi tager også på vandreture og weekendture indimellem. Her får vi tid til at gå i dybden med forskellige aktiviteter og emner, da disse ligger ud over de ugentlige møder. På turene får vi prøvet kræfter med lidt af hvert.

Skulle du efter at have læst dette, fået lyst til at blive ulveunge, kan du kontakte
Malene Juhl se under Gruppen / Ledere, så vil hun oplyse dig om hvornår næste møde finder sted...